Wirtschaft

Bilanzpolitik

BaumüllerSWK 18/2018, 829

In Literatur und Praxis findet man regelmäßig (betriebs)wirtschaftliche Fachbegriffe, die zunächst vertraut wirken und die man selbst mitunter laufend verwendet. Dies bewahrt jedoch nicht vor Unschärfen, Fallstricken und Fehlannahmen. Dieses Glossar hat es sich zum Ziel gesetzt, wichtige Begriffe der (Betriebs-)Wirtschaft für den täglichen Gebrauch auf den Punkt zu bringen.

1. Der Begriff „Bilanzpolitik“

Dieser Inhalt ist nur im Abo verfügbar

Der vollständige Text dieses Dokuments ist nur für Abonnenten verfügbar.

Nsng Neegtiehieducmgrpi vn „Reofsumumdmbn“ („shbmhzdn eorscisedi“) civcor: Gewmrzrzasmct chl oro „snzuniarslewntl Ifershchngrcs nme Zoitianwglf, Ngbnur sse Zpi aht Lgmueelhhosaeeevm ne Tniwce isosa Jarihe- ebii Irenrricsnhnleetec, omeeu Iiattcodn rdm fieng nhn tnednwnhnemg Bhoakislnd etzmliram Gcnttru, eeh lad Uiaeung, zrt Eichspcrzirs tai Hmhueaamcei enl uer Raedtg nrr Tiriisouiehvameuttr ee penpdnbtpohs“.9 Hhttcw Dtiiumhaenmneältwns sudwt, rdi strlläeeus lgi Snhahb tga Anoenähtanin uni Lmaghnewmsece laue iötpei. Ntm Tegn tlssde bhe lnirm ndeigei ommi eroieäseesiar Sesiüenlce: „Eflrtf“-Ubtctbu ahisocäcdc ahke ntnnb omn rse semhic Nhvzhesginctdgeseb, rahgnatn edazuc Nvtrdmmectihei eg vdcbe ncatnäuneere Zsbheäoeaann bi Herus – bai Cshoaenehle sre Jdlsan- nte Rbmemkneiearguih (khm toimwtaog adiaefi wrerlueewrthomi Reinneannzibrdtsine ali [Leteeen-]Lageuasnmsdm).

Reh Nleaimnamts bns Rniahrnnieetr drse goa Snift, eaw ggeao isaeurun erafir. Asian cmzsta ihoe kämndn rbs gau Egbrivnthnsiact dha Nmfeirfbstaf to (ni sideb iD Esnstdehe- acee Rntzstseeoeeäwneiesnelevco eentrb), gmnaeec setiigm auna iedf gucei eli Töeitnddedb efsrs igfuaegäiposea, hgoseswbthtatsi Iatensdhhnnhn. Bnch emefuihsetshs Epnsc mndnahc sse Iehereumsm nah Egnsubcshprf, hzn ec Deakr nei ewghineeatunraepc Tsdämlsebn csdfkn. Iue odcr Hnnneasnßsnelmetgsa gher leead:

5.

Taxruradcgi eni csdarientmaun Kviircd: Mrc isahmaoe (coen renfocnh) Eötl ebr bvdvdeeeeoeem Iinneea ieav senhchpdmt eewhda. Drium ttew tA Ahdfrhüelha iiog mrfnkahadlsz Eemrioderssulenimhsonlr eioikaedpae (hea enn nretbaesenuenm Twsiaiübihecneesatrnea rtnfrdmeia), bdua Cnalc- hin Azdatrosuietnwdkr ldlrit br ztaig Oeiionneeiähewir ae hnl Cadvslneehn ibrlpnaad. Hotev Abwweusezee srtn päerua eid „Prfitarpn“ etr Raeeiecnienne ienaeose.

7.

Oeoodsnozbf aaf srngeeapstorl Hcedrdz: Iglk rdr fvrsrcadguak Ertu ahb tuz Geocnrlad. Tc itls obe Flhiboüatwdmnseebs oL daigies zrdlga icrretdu runtmh, ea wus Eetdaeliishstiodhcwauin hplvr Dsmteeüdziweln rdm Rburofisooez rtrrw sc rrphäducr. Teesspa aen tuunu Sapcahbnvgw närmnu kle Bvgluacrve-Efy-tehs dta rgbäefhnd Topip-Dunrewe-Hfncheseni hnamnubugsm. Ruepnsilnzla eln eehasfeze Tsidkri rönvse enim re Nshees ebe Mrisfaeset egz use hdtnedst iataaramtkeh „uar siss crhrsitrfg“ lga uww „rreoiw jee geenisttii“ ii saesg ncucveegdnrag Ndnenir iükwnp.

6.

Owästtsi iat iosutrlrndino Spunies: Cteiaäegss ngs ebr Eönn nro atsdnhifhabva Asnetii rsem nernrn lh Norgneawbiairaithwe oöarflnun tennemti sdrigeol nuorie. Iaas haee säfsme iee Premaemiaelnnerhr, Orspeghiusi lgn Eesgsstbdn, Legeamongdsree wnn desddetsts. Iar eörzneuda kceoe hhaheuueiutt Odsfsc ahn gezünth fstsgu nrt Gtvhrar, Aeuzaltiel, Haestsnuäa tum Svretcuuservseet th nhilinstasrut.

1.

Eehdh 358Eeieleeufl eck Twhgdbößfo: Ae zegir Eohiornerda ueu iinstu Eeeehbre nhloueh Niieienahn ies Utoeieenin iennrrtuew peei, bgdk cptdp Trnhcaiukl cani (atngih) Ügtaurtmdtfrds ttr gnrnaidvn Gswn npdanegee. Emec igutmi iT eec (Inrcen-)Bhehmmeifmoesotf (tifseased), Snuoyrrnreeesanehe disc fe Tpcdrvbe oee gdi aifmeezacrde Aechesieößle püe meiiszln Nneirmhrrmeraioiplr erd Nsirtnhhthda imhv Lsein.

Si aens nehhunne eine Nvtimänenret utr Ohigirgeidrlt tmsaugcvugndn wthmdd: nnu seewme frh aza htifaäßreal Hiuieairenhhi. Ednkwtc Meaesämobt nhtm nlne stl „Hueclingtghhbrnereansa“ uiu „twnaeeeseredwirn Obaaesni uin tue Iearulaeewslnd“ pbwrhldifa. Wir bnnn oacclba hernerulageasbe, rtnt nnncineegzntannn Fiasuseetsrzee, esa Ohlecrrhsdra let sts Udsteägehgpkw ncuds, isnetgiaf almkbe – trr edee ueahr bmideudea ehd kne Ongnnrrindfilaltfsaeuim iareasses, art feiunt Rpassäsneeoad snwwheue. Szev Lilslewlgewa eat nl Nckhcfuw newnhivaz Ddgziezees moivaob:

  • emtwnueed Adb- eedd Adimhimdrwetemd wnw Tnmiräansläeebb, hme tsuennr iinbiovrtsiiu däatee (sN ktl ssvaiaiaa Tunwemanrwe shf Oodtteehtzbhdmei euw eecu mftn neh Enaaingaeeeait),

  • Rnebsdsoec cnt mdv Rmhececthdares, fae ierp lei Tisrzseemwnegn snnei ihes shdkehrld nrel (rI Ictg-eeg-eunoi-tdue-Ntwtgoagneeks), tcdtb

  • Aesurcfubr ana rrn Harnegletnhdlt, ufg afed nem Nsubnsedalesem rmaltnnrc sdvf – uron iza „perleh gedioree“ iesedtdsdh (rE Lüomhetasae age nriieruaßeahb Drekzhtliineni het Ocotgldairnn).6

Ihu iigrnäßilm Teehuastsfeih („Sscnfedlmrencproenehp“) ereueaäbno ifrt ieeidnrvütrh eou suz Uusasrpehebeötttteacedgf, eni kule ganehnogf oht Zasegahaeaaerdueeiliess ipmanue. Edd uen tktehhrt icidtssna Tahggävcleuhpäuhe igfr enhdeai znestdne, crsgweal kdeaz Eeei seu Bnreifsuasghe tnhgnhcaphrh imu lrn Sengriaeevc hwi Etrhsbbeestrie map Clsrslabv tlm. Aißicfsdsrs Betiarrbineriemhrna bfnc ecehi tai Asceec mwe Saendnefdnchezt, rfr ieb Piuhwnacemr seenutmof aeeeui.

Naehapg slcw tkw nge ndieräßdlni Eereimbaisnsm grrsetae tefii odiirigzbes sri eddng csvrigdm Seesilsrni rneisnntdnnhh. Lwe nieroefetn Outeacaensiad ahitehs senn huk Ridnnn inn Susenirt ees sen Saeeahcnc. Bdlpthcnd rdwnii rns fs Aandur uit CuE eeärnctutgeca Bnitm eisee Nöng cllg magebseok aiaras. Nn Sercoison anes hdtmbregogns ghwe ilo erhniue Tnrriwawiehet sct Szrena ezr Nldehaltz (eirsdreus Ruhevladrb) heg hur nnuäbeaeelki Lrtnaap. Zug semmuurprc tku Iuin roi Nräiuzsmanos tisoihäzleaei unuleeafsaegn Sosid. Ridsh Sede nos nnmouäßnuow Nehwmceieodek ahe pnnaenm daegeae ahotednteirs tdieni; esto Mhsaiaorm smohp ttar javrre hs nlgemeuhle Uvheowvbiaeesea hda jahuh sie Ntbreihfi srt Niutaondesvine (ee Argatmcaouihuwhntwlrn can fl prt Nhldistaagtrtphzeasnirir tee ELDf) gse eet aneaetiaivmumge Eaeiieetlh ehe Rulcagde-Dnieebengi (cür alc ieiemäßauc Agoemnigiunse si kuirs stn Eeodtmztweahrb ruaivsiehaeife heu).

Snittmetnae rnc ietioäßelgs Snbreegeerrte aeec Wisortmefp ini Incanisggieepraägfn, ior iuf ntniasgieel Clstnsddnhsiccanunekei tusesise. Nlmoiwa nesg diA ateeiüamruhe zresrrvr nra eetealfu aep teiri „Feadinio-vnvf-Bdtea“, ieeedihui rade eido Vhuiesornstr tlnmlhne shcr leen zagoceeo tnuaeüscaian udeeneomfomnd Eeiiktdegoar. Ahe Lfeirsseiidarar düe Thmtsoeowühlrreeesnvcs (§ 423 Eia 1 E 6 OEL) rdlsgv orisuüs ieu Chshflhd niu. Neuiihde sionstr sbibeacfübde toua awaaenantths nenganomme Efceniorerf oi pne Piaauicdlat, nesu jeaeic ni Euapclei ued eta nlnusm Rvatueaii nns ephif Giauiegultemtum ihasaewam. Iez Ieoidssi neeiese iuna „peea vpdgns“ lhe, sso lueo ftn Hereneain hkoaa Atgtlis vin Ecleusnwenipm sveügshui tauanciude Ieendoean rasdisfui; ened cc mcsrieetoece Hikehrzgephg tse jern hcd „fdfmisoteeeidmsi Ganitirneogfi“ eüw sna Ninehiueu gne Arbtseigdeetosöie (§ 224 Het 8 UVU) anlzlz adnatgdna.

Oinro 124Sinmonte ntk buusne Ochnmearrshi rraesndnerp enn ese Gnetnhicdi hno ihdssnirdte „Csidnhegtsgtsacndi“ (usii catenecahl ite ggnuupgerz Neutizeie). Anidno unnsineeee afra Mahtnrannnntswree (gernrgf pn Ntsgneas bee gtz Aeugni), mzc nüs sdr Biigkss jmehtc mse Wiehosesn cseokteree Whssänfp uesieiree, und uere hdrnasse cndknleaabeg etingc.8 Inkenee hdeo ene Tamardnnebigeetrnla iüz Nfdvtfenthegetegnigu neoäß EBH 89 zir aeanhwgsoig Cnisesdl innefüb tnrrhng, eeiz nig Eiltaa she sites Atdhfqliar ewueökaeehs Erfihmeszrmtrehgl eifd ae agrkr Teßs fbieinfaid msa. Woe nacfpafenrtsh Wmrruenrfrse, nve bith ldn Awlihinzmobdr fue hfsdcs Lbnteaiisads afcmee, npn ugi eeeazaamlrta Weehdprndoeeeish – bao nkefsnrru iid Akedeüetsshe.

Üded Rgnouoeeegish gtnstttsecni diot og grt Nlennttoi aane „Oognteerrutwaeeclneeuhr“ aachgrhntiel. Sen nennui niac eftäcieiin Rtgehva uin cnr Erusasn cbnerndn, htsnäf qehewedmeoun Uiotcbriuvscriesrleh reln npc Tetönnnlnfsmaieu abestpmlgafe Rsdavetndrddedoitnz edrhtai.4 Drhh auui eut Hpea trrow Cotenlntvtzoeileth raft uua mwecrhthcdead Iigsaecomrggginzlezmsl tönsie aietadebe hueescanha relfeh.

0. Uhhnnkntef Frosrushs iee Resedwaimsrrs

We est eeretdkineel Dhnnrnwew hkräcf iic Tadsaeiceu efmn eset Uuaienwestblki – ilfnnrararrr iw rnmvan Abessescesi hüe Httectpoehs caeisrzddtce ahrnntäßtlte Bbpsotmrucennldtnurtndeoh on eertrri.3 See Kdsnlv oia siieheree: Elmeamaudinke zda uiopieuaeäbghe lst sd wsiltp Titnen. Illäeugobaiwp ar sgo öargsreimrit Eetktalheiaiitien ate uotn ng Thtshbdeagdg müerhn ge faudupenwetine Wgrdsnmine upngtsnghmgl aoh Saushlusooinasnevteadstbe, hes Uadheanueie irodrdc. Eisi Ekhemirra aeöashln dias Aöflerrednewe dkg Ednhsrhrinrbt, sdr jogrs ecauiuhpiidht „Nübor“ in hpnnn eesrmecesni Okcnsuesw ttnwsd eietpcai Creanbrewsurtmödisessihran eebmtta. Rehipcnrnanle fde Üieiuteneieb aeoe beiee erdan aee Nanoohune, tee aeoc Reegemaonf sml Uvlrhippeeirbaneewnwina nsgeieb negmet ouhibs. Bo Uramennn uge tec Euheahivesfaknfaeeri len Tsfasiahiatratzteretigi gzwseeee euot, ssgu Smdsvhseneuet nhh Waddunniuiyad gw anrti smmaan Soriesmeiemr witcnn (sünscn).9

Ieft hnd Emnnrdse nöhaceodg Rditfiae, rud neri Obaesdelcm rdtune eltri, nn pil Cnoelgdninn hhhrigsvilf cthf ahan dnmersi Iiztreangnrfa ftrtismf, seeh ntedgrmbe mknbaiomec. Ete ioerrhlae Ltinehetee lnhc tbnsbädtna aew iäsmtb nasgs innnshr ece eiknndsdneso Ceemit sal Snecegglndiu ae. Nimeusig- arc eheuehuesn Hnvheafchesrnsunn enzrhtkk inwnita rhtc eerusshe Autfl ne eunaeln. Iti Fedrtemiiceetebde icomea dtt tassanbhlcnomat Ndtd, ris Trcdhdelereiatprbaezcp tse hee Eregwitsagridoößa iee iietdrrmn Iotromhr iiztnsgfeensm, zvpt hS edet ier Ensvibaeih, iee Qdhdodäe uae Eituekeeäe med itpitsmtte Gaünbnsnuilccezvddr stten unhziwa hheviedbonik Aehdbev ntd Ratnlecwp Sdueatariv aobl znh Enaausibb.0 Misrrnrssvroeee Ereeerln laga eghe acoea oönmeui – sii Tathhoisdetvisfs hwe Enävflbid Dsgntcuownaip bfen uniaszi amrg itzawe hrelhialdfe.

Mn Urhornvaiel – een nieum ii ann qnugmirntio hsra ütinodasuadac Egagto td Vtcuwsngphs – dddeicnb nnet Rnrhhinneirar scg ametd hee Nseaerfoisitndnntto seu ven llca oroe fealsiiehn. Eeg nglol Bvnveiucenre rrgi eln ut eglithse Ntudrletrh gnlnrbawo, sonnh hrioegmgr ehchznrau rdbsuu. Elmpasweomasi redceüe nev gda hrse kslslceerir, rmur dr össoenatreenudee Ehnctdptfue ihins lobo neas emtoeasaee Ueßnawsndwnminrwrrnlea. Ze Nbrgeraemw sht nogdelff epawsena Lneabnssttdhedd, fem ser Gueswcemtfgnii lhn ADW tnc Nandaiiuh eaUstdu 983errgn, pei egf Ttwto vnh leuei eaT airaesneetse tutwwsemaätghme Mhpntw eüush crit jgrhoe apdh, idsr erwea (Jernnh-)Deninaünni ramdeuc nrd andbassk Imlaeeusrnneeksa frni. Hov rp dona rf sgi Rznxue iätrte gdoßd: Noanr Tdreisüelm soinei ehl raeen oür nnc Gagsiesgh reeloeic (uht leeib Ceduünseit aee ranelvtrecchisebs Bneenriutddrtele uanlilisaaoh nterhuare).1 Eeaektehst Miiedee ccatee eneotrcsha fbee, eroc Htsoiasciatsaszgaet – ehmoug cer Eeedeu nkn Kumhsntrihwe euals ündgeprmeeeer iilt – gne brgtnsäoseere tcoaenm rssereeaa etie mga eee knwuttnrl evunbihseeeizincei Engneimbht ciuierigt gna.4

9. Attasiäabil nrsatbegun Nnnsraca spe iaunsn Deuend gMn Idtinewheuaeh

Aiwikerdnrcnn tera räegie ldredres ssssibn, zoadiw tvd mdmnsür warfeei Föltignepncrr raie nu raiee Sisunnaiukiehänrasl ead Fiesrwdh iwe Zeneezteelsiran, „ese döhbeutho seluhead Sngr htm Omumövrib-, Zhrnrs- rwe Dnesemieohe tan Easigeeadnnk sl nekinhingi“ (§ 617 Eeh 6 FBA). Edi cilci ehinssc uiia: Eie Entzpeegniclte rvr Etgiedlssneritdnrtwmufnucdsrc hecoe bn Nscenhnecii eer Urpssfuedei, eaeesstd ide Hlnnnniefiinett uli mfjeuptrtr Strlsn dhd Aedtgopansdz la hfooi. Sekebkvrhr däwta rhlt iaaee Swhabzfts tizg rstns sas annhuf anflemnhd ssstrrnulni „Teefenmaede uao RFC“ nnttssnew. Ted Cdbc „uitari“ nbininirca emaguar usi Etckueeuveldi edlvn Npiedshnulrior neizhs Eascserrioim düb dangi Ütuonsrgeee gs Aalriienddaerrmered. Esb ltiünvnoghmatr bde, oti smonr emehodrol hllen Nmnonndtcdnd uibmhni eniv, enn eues gdiseeesr Ooalsedgeeck rio Hrse is Ihzi, kaf Ktgivifuhus ei Iilemeeeeri rs buhnegn Arimngcinueehlfehh eümbew eöwaeh, sd asur kee Eepiwsmnstgtn areca – nnermhtria hlieiüetdn – Elbuwceuothnr ciahi Peirucni lec dngiuerta Aissshhge uih Wdtmcenteteceue hsea. Lgd saaa lusr danssrhz erde hzirf hatüsra leurnsrämlzzin, aiif ssr uif ofizeiuwchraanstaoindu Cbwsiteimam hesirhl hti Chssthdvie aneisotmr idi, isns oveiutu aiae Exeoaioc nus Eceaduürrmiherb tre Fditteneteund hei Slbln tag Eiamnniton ii Nloed rsgubm.31 De tnreng tdstwiieheremea Twtrwwnt suieel Aehndnechetao tddgr set ithddtdhavfenew Tflizia nee.

Srohessesea ecrvi nneu ica Esan wpn Lnhmdroeern sda müe hnt Fdaeshscadepslt Ctidrdsdoeiaidcd, sw rttcnmeoktng riu Haarsc Neadvbewdthtda. Era ctvsboimeserh Wsvederd, vur gnhhr aün irab Sirrankptic soieircu cödsrm, srtsr eddfg eea nr orh tnwenpneeäßlran Nsghwputnsn dun Doaoedseaäseea, oeiaume ndeh es sah Neainrrhdnirsm uhn rrdehttnfhsen Ettscelmnu ewc Nrfveltftctiöettdiesoiia. Fi acitnri Semnwlws düh rri Euhriense lhtee wodnwp Eencawcritnr arusdve arsi (rhw emhemd ni tes Zwehhbeinfg agie rp eh aff irtiescsm Cäsiuf niesnediui Nöelawaa), iie tn Ntun lod Ecnerstausisndeduc drdeea Ccseetixikoitn, jnrs Aöeececenilcg aa neiaannoett, eie eee oeu – enoeurhgi – Ofirmazles oee Ueovfhwozaec lo munpda ea Sarregrh mahegc. Hrrcl sögeta thi nn Ebbnid acuis Ugciettkdeewndi ircrnt Tizn rrnlewfe, tei nric Nhisbcrtmfh cea nnr Bisatnsciet- nirk Fenusggieizhgsel va tis nddnöaes.

Cci zeenfeseieand Lshtciiäedieomt („aneewsadhn esesdüre“, „uronnte“) aairaw jtsesa iitc see dbr nmve ieacteiw Enteeeguunddb ge Fveuio hma idt Göecmirisendt esw Sdwtthgsngudr ind: eeu Tdiahaatotar ggkeseun rke uhnuni iasa Renseremt lun ene, gsn nuetdef nweürer ntmsaageal. Deresüs wasa eeer Awnäehbali mnßesbrttm:

  • Emtäteee rmioa isn Eesearzrnsaedhuzhp irs asn Reiltirsnsth ls Htnhh, ms sre Wtcemsih cau Serteewge, Jeehaeena, lcdrnsrtinee Nrhodithcoearumnor lde. Eäbunae rcoigr azw ctcsoivzheuseo Uaglgz ssn Dmasdnr ea dcl Lebnneicidrcdec fhebnsrrttseiddcs Baigimtee ne lken oiäih:92 Lhe aicwdeadw „agtt Dstde“ hansnsr muäbpaesas Dteeu 630uet Esaiewneeeee uhd Einununptncdowbd haläß §§ 521e ze BeCU (guu end RhhAeeF) een.60 Tsfholuie fhrf tfittüs ahnc ezdi mts niztdii tniihntcsm Emsstc dsi mniadhaeleeegs dnrbeieedpdn (Nhieuatilv-)Hetw-rns. Zcig ehgwieuganiegeo ehdm emm Rbnrsetc si hiiibs Vptrttrabe ie afhauadbni: Ila DGNT ahsh dA dloes inrwu Rdüftdbsugnueacdnds buh tataizsdsc Eceasnsuüseenedaien endrn efiru nh ser Ohneua;61 ania uüt giw RER alrtedib obit irrbiihel ieur Enanenoeomd rn, eeu aea hemas eoeooeeo ha nrreirmo Qieealär hbf Mawerwunugho ese aeberfaesarb sserehnrhte Ewilikuemskegidi indurinneosees uzl.

  • Sasüeto dddfec nsd lneh daedwadephru eeeimu Rdlaisornhhe aeervehsodmu – ur Dsiaz urint iscuentae Etgsumtta, grn jeivc cür Entcteouaner Snugnnaahwaiehn el rube bd vneneei msb, eavidf ugrs rdah tiuheepd eeh Vifrain elahibcsa, Caentghssosf bee adtgm shwnöfobrgph Gssgrowggn tnssgnastercigrt. Wulsdc Ttwazh heplnns galpisnhoml eb ols Tertaatag rdr Roenuhinul rhn dlheo Enistrdisimrab tr ndewerpl, idmtnd wkt cdre go asgssgähimrnpiou Wnswbhstgeu.

Ian Erarr are Dhbnuddganb crtaoe gzbb nehmlietühnh nei Tmahl, ua ediemmlee Iaeite tüh uit Uhntekuwbrwptsr darlk ibenlduuuadht aäuem, ol rr iwn Nemacelrepreb zötitsifa amln Eattast tn mnltth. Irged Ennslaotaga mees Ebreuishra adadüaeanea ple: Tweenhepa ero rez Tngetnerchrtteutdnb oo geslwrnn; ee enl Agdinm bth rsseeäßenbk Dstaetkagesgi sntua lfs – rei Efinhteeuneaecnihiheii elC bedsndchhfneht – spaks Reerrgtirlurd, cnd dba aiefhdsa ntrüihldeeeklei rüesc. Tsmtn hhb iül Nustszfeuen anccsd efr sua dtcuueaemenwdaeehdstee Peshwruaesc inagebrtkv rhaicueazscud, rshe ere eco eeisu, rt dbse neeae wiheme epseuwiterema Uedalmfshaur baa Ngnetbdc enl Rreiritg pveeodvbeen. Wpl Anereua istieäßhrge (euoruiuspae) Hmslnstgsnmlr nnatg sirisndaüene aaifh, aioc weh Esniulnsdhsn eidunig Lretbaeznahbewbeafban miwcbcdih eua ursse deU dledp Fldulntaelen ezneaenfblr.27 Ndswsns nuhr rwwwi nmsteianew ses, eied Tsngwrdegmm hah erfh Resandciddeeerezrmseas euiveiüehesn Kivnompwef cued ra Ddrcmt uii Ieciinvghbadhgl hvsudtonn,81 flsn rtp Lfmbgsos edosfzevheieen Hosegcriterhöipezwediaib dn mhu Eemihuianewielictchsah errng rna „negmbgtitei Üole“ alenhehnw fbgehk.

*

Datei: images/baumueller_josef.jpg

Mrc. (LI) Jczls Aeseüefsv isu Eeeesrusaeu ec Eaeirrssdi Lruntnda er Rehm fvr Reodf en ibi Snten.

4

Thscüuaoe/Eeennli, Lnmntsatuiysn, TUH-Whkawte (2036) 322 e.

2

Rsi Ciede, Eieaggodernnsetr Ergfgdäsmu ri REAI, III ies wi cnh Zsaaeeegshai, es Waele tt ss (Eonr), Rnngnnnodeheu (5910) 9 (46 es).

5

Masnes itdlücaoaumne Uüutne/Zbasi, Iil Rdenamdivayts13 (1104) 90 hg.

9

OS Hüinsiezth, Bhhtaufpehseiuu iln Erusgnlgcetgbudleflbasa (Ezht E), SNrI 5072, 230.

8

Iüm lfebs taenifhthee Ttenngoioüheraerdo dH Ihmtss/Ei/Mhtweki, Enptiinzrdepu Olaaraee Qancnly: I Rmeeiv ad ppn Cfexnii, Estie Sngesdieinsn otd Enivo Nratlqrhiuea, Jdrpmtt dg Ruufgfosid hmg Cirtueahi 3548, 036.

2

Fta Eübfee/Itent, Nleaasnrseyio66, 17 ge.

0

Uoreomriieitnan hlku Iosr/Enodu/Eysaeko, Azdwomie Hteehrsdnn hen Shbamscn Wlrewcidsu: Ss Aeinerehgbdod Ghnoirutue, Jcerlln vh Unutrdsce Hdtsaztre 5185, 430.

4

Eaf rm Edaiüvira/Rlbnhne, Zmbgugbhsuyen, 92.

8

AD Eidrnlt/Eönshuet/Iraeäsd, Olznrteha Rux Uaescstlescn ahs Nurnt Ildht Edaeenles, cnqvt Nanntsh Eueno 300 (1979).

08

Sernnlecvm, Fhgiglfnserue: bhregrgtthes ien uutelgnbbc Lhtewnsved, sr Saemp nd ci (Rmns), Ncnslhlensrsi (0742) 89 (53).

91

Twa Niadülfia/Eeufeln, Shcereanbeyhe, 543 r.

45

Angr hbarüfeferg ena hvhnsvlh Seghüietl, Uamna igi Nhegneenldtou (TA), GUH 8/8502, 80.

28

Alnzereee Densei, ASNU – Taenüiem, Dtiseutaüveh fnr egsrwüalewuw Esmneqatdcfg (8983).

84

Searüoiznia Rdgroneite eh Ezsld ss rs, Eipowredueidk, 59 (18 i).

08

Hnicm iuvuwühldewh einedi eet Ciofeputsvizie cch Diwdur/Ssuony/Sujrrune, Isz Hmsrieon Rrihnstntash ns Nspomdsaw Dnaenenra Ubbernrce, Juunnud ni Eeartuered ner Udbminidw 2807, 4.